CleanMe
CleanMe
CleanMe
CleanMe Slovenia
CleanME Slovenia
CleanME

Exhibitor Zone

Complete, sign and seal the application form and send it to us by e-mail or by post.

KATALOG / CATALOGUE 2017:
Katalog / Catalogue (pdf)

BUSINESS FORUM / POSLOVNI FORUM:
Business forum / Poslovni forum (pdf)

B2B MATCHMAKING:
B2B Matchmaking instructions / Navodila (pdf)

APPLICATION  / PRIJAVA:
CleanME 2017 – Application Form / Prijavnica (pdf)

GROUP STAND APPLICATION  / PRIJAVNICA ZA SKUPINSKI ŠTAND:
CleanME 2017 – Application Form GROUP STAND / Prijavnica SKUPINSKI ŠTAND (pdf)

BUSINESS FORUM APPLICATION  / BUSINESS FORUM PRIJAVA:
CleanME 2017 BUSINESS FORUM – Application / Prijavnica (pdf)

FLYER OF THE EVENT / ZLOŽENKA DOGODKA:
CleanME 2017 – Zloženka (pdf)
CleanME 2017 – Flyer (pdf)

EXHIBITORS PROFILE / PROFIL RAZSTAVLJAVCEV:
Exhibitors profile / Profil razstavljavcev (pdf)

Organizator ne pregleduje oglasov razstavljavcev in drugih oglaševalcev, zato tudi ni zakonsko odgovoren, zlasti ne na področju zakona o varstvu konkurence in preprečevanju omejevanja konkurence, za vse vsebine katerega koli objavljenega oglasa ali besedila.

The organiser does not examine the advertisements by exhibitors and other advertisers and is not liable under any aspect of the law, particularly the law on competition, for the content of any advertisement or other text published.


Copyright: ICM d.o.o. www.icm.si
Go to Top