CleanMe
CleanMe
CleanMe
CleanMe Slovenia
CleanME Slovenia
CleanME

Media Zone

VIDEO:
CleanME Slovenia 2017 video

KATALOG / CATALOGUE 2017:
Katalog / Catalogue (pdf)

BUSINESS FORUM / POSLOVNI FORUM:
Business forum / Poslovni forum (pdf)

Organizator ne pregleduje oglasov razstavljavcev in drugih oglaševalcev, zato tudi ni zakonsko odgovoren, zlasti ne na področju zakona o varstvu konkurence in preprečevanju omejevanja konkurence, za vse vsebine katerega koli objavljenega oglasa ali besedila.

The organiser does not examine the advertisements by exhibitors and other advertisers and is not liable under any aspect of the law, particularly the law on competition, for the content of any advertisement or other text published.


Copyright: ICM d.o.o. www.icm.si
Go to Top