CleanME Slovenia
CleanME
CleanME
CleanME
CleanME
CleanME

Exhibitor Zone

Complete, sign and seal the application form and send it to us by e-mail or by post.

APPLICATION  / PRIJAVA:
CleanME 2018 – Early bird application Form / Zgodnja prijavnica (pdf)

GROUP STAND APPLICATION  / PRIJAVNICA ZA SKUPINSKI ŠTAND:
GROUP STAND Application / Prijavnica za SKUPINSKI ŠTAND (pdf)

EXHIBITORS PROFILE / PROFIL RAZSTAVLJAVCEV:
Exhibitors profile / Profil razstavljavcev (pdf)

tloris-sejmišča

Organizator ne pregleduje oglasov razstavljavcev in drugih oglaševalcev, zato tudi ni zakonsko odgovoren, zlasti ne na področju zakona o varstvu konkurence in preprečevanju omejevanja konkurence, za vse vsebine katerega koli objavljenega oglasa ali besedila.

The organiser does not examine the advertisements by exhibitors and other advertisers and is not liable under any aspect of the law, particularly the law on competition, for the content of any advertisement or other text published.


Copyright: ICM d.o.o. www.icm.si
Go to Top