CleanME Slovenia
CleanME
CleanME
CleanME
CleanME
CleanME

Media Zone

ACCREDITATION  / AKREDITACIJA:
Accreditation / Akreditacija (pdf)

VIDEO:
CleanME Slovenia 2017 video

tloris-sejmišča

Organizator ne pregleduje oglasov razstavljavcev in drugih oglaševalcev, zato tudi ni zakonsko odgovoren, zlasti ne na področju zakona o varstvu konkurence in preprečevanju omejevanja konkurence, za vse vsebine katerega koli objavljenega oglasa ali besedila.

The organiser does not examine the advertisements by exhibitors and other advertisers and is not liable under any aspect of the law, particularly the law on competition, for the content of any advertisement or other text published.


Copyright: ICM d.o.o. www.icm.si
Go to Top