IFAM banner
IFAM Slovenia
IFAM Slovenia
IFAM Slovenia
IFAM Slovenia
IFAM Slovenia

Media zone

ACCREDITATION  / AKREDITACIJA:

Order your accreditation online:

accreditation-button

 

 

 

 

 

city-hotel-booking

Organizator ne pregleduje oglasov razstavljavcev in drugih oglaševalcev, zato tudi ni zakonsko odgovoren, zlasti ne na področju zakona o varstvu konkurence in preprečevanju omejevanja konkurence, za vse vsebine katerega koli objavljenega oglasa ali besedila.

The organiser does not examine the advertisements by exhibitors and other advertisers and is not liable under any aspect of the law, particularly the law on competition, for the content of any advertisement or other text published

 

Copyright: ICM d.o.o. www.icm.si
Go to Top