Robotics-bannerSLO
IFAM Slovenia
IFAM Slovenia
IFAM Slovenia
IFAM Slovenia
IFAM Slovenia

Media zone

Press novice Smar Industry 2018 – Genaral info

Smart Inudstry 2018 – Tehnične novosti

ACCREDITATION  / AKREDITACIJA:

Order your accreditation online:

accreditation-button

BUSINESS / POSLOVNI FORUM PROGRAM:
Business / Poslovni forum (pdf)

tloris-sejmišča

 

 

 

 

 

 
city-hotel-booking

Organizator ne pregleduje oglasov razstavljavcev in drugih oglaševalcev, zato tudi ni zakonsko odgovoren, zlasti ne na področju zakona o varstvu konkurence in preprečevanju omejevanja konkurence, za vse vsebine katerega koli objavljenega oglasa ali besedila.

The organiser does not examine the advertisements by exhibitors and other advertisers and is not liable under any aspect of the law, particularly the law on competition, for the content of any advertisement or other text published

 

Copyright: ICM d.o.o. www.icm.si
Go to Top