Voda Slovenia
Voda
Voda
Voda
Voda
Voda

Exhibitor Zone

Complete, sign and seal the application form and send it to us by e-mail or by post.

APPLICATION  / PRIJAVA:
Voda Aqua 2018 – Early bird application / Zgodnja prijavnica (pdf)

GROUP STAND APPLICATION  / PRIJAVNICA ZA SKUPINSKI ŠTAND:
Application Form GROUP STAND / Prijavnica SKUPINSKI ŠTANT (pdf)

EXHIBITORS PROFILE:
Exhibitors profile (pdf)

PROFIL RAZSTAVLJAVCEV:
Profil razstavljavcev (pdf)

tloris-sejmišča

Organizator ne pregleduje oglasov razstavljavcev in drugih oglaševalcev, zato tudi ni zakonsko odgovoren, zlasti ne na področju zakona o varstvu konkurence in preprečevanju omejevanja konkurence, za vse vsebine katerega koli objavljenega oglasa ali besedila.

The organiser does not examine the advertisements by exhibitors and other advertisers and is not liable under any aspect of the law, particularly the law on competition, for the content of any advertisement or other text published.


Copyright: ICM d.o.o. www.icm.si
Go to Top