Voda
Voda
Voda
Voda
Voda
Voda

Info & Facts

Opening Hours;

This year edition will be held from 2nd to 4th of October 2018

Tuesday,              2nd of October 2018, 09.00 – 17.00 hrs
Wednesday,        3th of October 2018, 09.00 – 17.00 hrs
Thursday,            4th of October 2018, 09.00 – 17.00 hrs

Frequency: annually
Next edition: October 2019

VODA-CLEANME

Organizator ne pregleduje oglasov razstavljavcev in drugih oglaševalcev, zato tudi ni zakonsko odgovoren, zlasti ne na področju zakona o varstvu konkurence in preprečevanju omejevanja konkurence, za vse vsebine katerega koli objavljenega oglasa ali besedila.

The organiser does not examine the advertisements by exhibitors and other advertisers and is not liable under any aspect of the law, particularly the law on competition, for the content of any advertisement or other text published.

Copyright: ICM d.o.o. www.icm.si
Go to Top